Certyfikaty

Atest FDA

FDA (U.S. Food & Drug Administration) Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków bada i zatwierdza do użytku wszystkie materiały i surowce wykorzystywane do produkcji urządzeń mających bezpośredni kontakt z żywnością.

 

Jeszcze kilkanaście lat temu w naszym kraju obowiązywały normy narzucone przez PZH. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, a w szczególności rozwoju inwestycji zagranicznych, kontrolerzy działający w zakładach produkujących żywność i lekarstwa wymagają atestu FDA.

 

Atest FDA jest znany i szeroko stosowany na całym świecie. Potwierdza on, że materiały – tworzywa sztuczne, użyte do produkcji różnego rodzaju uszczelnień wykorzystywanych w armaturze spożywczej spełniają rygorystyczne normy higieniczne określone przez FDA. Tym samym, wyrób posiadający atest FDA może być dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością lub zastosowania w branży farmaceutycznej.

 

Atest FDA zostaje przyznany po wykonaniu szeregu testów, które mają za zadanie potwierdzić, że dane tworzywo sztuczne jest obojętne fizjologicznie i nie będzie w żaden sposób reagowało z otoczeniem, żywnością i substancjami spożywczymi. Jest to obecnie najbardziej pożądany atest w branży spożywczej i medycznej, dający potwierdzenie zastosowania odpowiedniego tworzywa konstrukcyjnego.

 

 

Atest FDA - logo

Certyfikat EHEDG

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) to organizacja założona w 1989 roku przez producentów sprzętu dla przemysłu spożywczego, wiodących instytutów badawczych oraz instytucji zdrowia publicznego. Członkowie EHEDG współpracują w celu wspierania bezpieczeństwa żywności oraz zapewnienia najlepszych praktyk w zakresie higieny we wszystkich aspektach produkcji żywności, począwszy od sprzętu do jej przetwarzania aż po działania organizacyjne i standaryzacyjne.

 

W celu przeprowadzenia higienicznej i aseptycznej oceny przydatności urządzenia w EHEDG zostały opracowane odpowiednie metody badawcze. Wyniki badań dostarczają potencjalnym użytkownikom urządzeń (poprzez dokumentację i przewodniki) informacji na temat doboru urządzeń pracujących w warunkach higienicznych i aseptycznych. Nie mają one jednak na celu wskazywania skuteczności urządzeń w konkretnych zastosowaniach. Odpowiedzialność w tych kwestiach wciąż spoczywa na producentach żywności, którzy powinni dobrać odpowiednie systemy czyszczące lub aseptyczne do rozpatrywanych procesów.

 

Obecne metody badawcze EHEDG obejmują:

 • skuteczność czyszczenia (CIP) w małych i względnie dużych urządzeniach zamkniętych,
 • sterylizację parową,
 • szczelności urządzeń przed wnikaniem bakterii.

Certyfikaty EHEDG wydawane są dla urządzeń, które w wyniku weryfikacji według procedur stworzonych przez EHEDG, zostały uznane za wykonane zgodnie z wytycznymi EHEDG oraz zapewniają odpowiednią skuteczności mycia CIP. Skuteczność mycia CIP (jeśli jest to potrzebne) sprawdzana jest przez Autoryzowane Instytuty Badawcze EHEDG.

 

certyfikat EHEDG - logo

Certyfikat PED

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe poddawane są indywidualnym badaniom oraz odpowiednim testom w celu zweryfikowania ich zgodności z wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE. Wyniki testów wraz z odpowiednimi atestami oraz certyfikatami materiałowymi dołączane są do produktu w postaci certyfikatu PED (inaczej: paszport PED, książka danych PED, certyfikat CODAP).

 

Wytworzenie dokumentacji PED wymaga wielu czynności techniczno-administracyjnych generujących koszty oraz wydłużających czas potrzebny na wytworzenie urządzenia oraz przeprowadzenie niezbędnych badań, testów i kontroli. Tym samym ma znaczący wpływ na całkowity czas dostawy.

 

Certyfikat PED dla urządzeń ciśnieniowych zazwyczaj jest wliczony w ich cenę końcową, jednak w niektórych przypadkach, gdy urządzenia produkowane są w dwóch wersjach (z certyfikatem PED lub bez) mogą być fakturowane osobno. Z tego powodu bardzo istotne jest określenie wymagań co do certyfikacji PED już na etapie zamówienia, a przed rozpoczęciem procesu produkcji. Dostarczenie dokumentacji PED po wyprodukowaniu urządzenia nie będzie możliwe.

Dokumenty kontroli (według normy PN-EN 10204:2006)

 • 2.1 Zaświadczenie o jakości

(Deklaracja zgodności z zamówieniem 2.1, Declaration of Compliance with the order type 2.1)

 

W dokumencie tym dostawca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Nie podaje się w nim wyników badań przeprowadzonych na wyrobach lub próbkach z partii wyrobów.

 

 • 2.2 Atest

(Raport badania 2.2, Test report type 2.2)

 

W tym dokumencie wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Świadectwo zawiera informacje na temat niektórych właściwości wyrobu opartych na wynikach badań. W branży metalowej podaje się w świadectwie 2.2 informację o numerze wytopu i skład chemiczny materiału użytego do produkcji danego wyrobu. Ponadto podaje się twardość, a w niektórych przypadkach wytrzymałość na rozciąganie.

 

 • Świadectwo odbioru 3.1

(Świadectwo kontroli 3.1, Inspection certificate type 3.1)

 

W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu (zamieszcza się wyniki badań). Zakres badań zależy od rodzaju wyrobu, obowiązujących norm lub wymagań określonych w zamówieniu. Atest 3.1 zawiera zwykle:

 • gatunek materiału,
 • numer wytopu,
 • skład chemiczny,
 • wyniki badań własności mechanicznych.

 

 • Protokół odbioru 3.2

(Świadectwo kontroli 3.2, Inspection certificate type 3.2)

 

Jest to świadectwo odbioru potwierdzone - w wyniku specjalnego uzgodnienia - przez upoważnionego przedstawiciela wytwórcy i upoważnionego przedstawiciela zamawiającego lub osobę wyznaczoną przez przepisy.

 

Dokumenty kontroli mogą być wymagane jako dowód na zgodność wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami zamawiającego lub jako potwierdzenie pochodzenia materiału. Wydawanie dokumentów kontroli może wymagać wielu czynności techniczno-administracyjnych generujących koszty. Dokumenty tego typu - jeśli nie ustalono inaczej - są zazwyczaj fakturowane osobno.

 

Należy pamiętać, że wydanie dokumentów kontroli wyższych od 2.1 po realizacji zamówienia może być niemożliwe. Zaleca się określić zakres oczekiwanych dokumentów kontroli w momencie składania zamówienia.

 

Poza dodatkowymi kosztami, konieczność skompletowania dokumentów kontroli oraz wykonania dodatkowych badań często ma bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówienia.

3-A Sanitary Standards (3-A SSI)

Standard 3-A został pierwotnie opracowany w latach 20-tych XX wieku przez profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami higieny w produkcji mleczarskiej oraz producentów sprzętu higienicznego. Przez dziesięciolecia symbol odnosił się wyłącznie do przemysłu mleczarskiego. Obecnie symbol 3-A jest szeroko znany wśród wytwórców różnego typu żywności i potwierdza, że sprzęt przeznaczony do jej produkcji spełnia rygorystyczne standardy projektowania ustanowione przez 3-A Sanitary Standards Inc. (inaczej zwanej 3-A SSI).

 

3-A Sanitary Standards Inc. to niezależna organizacja non-profit zajmująca się opracowywaniem zaleceń do projektowania urządzeń higienicznych dla przemysłu spożywczego, produkcji napojów oraz farmaceutycznego. W Radzie Symbolu 3-A reprezentowani są między innymi przedstawiciele Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA - United States Department of Agriculture) oraz Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA - U.S. Food & Drug Administration).

 

Główne standardy i praktyki zgodne z misją 3-A SSI to:

 • ochrona żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed zanieczyszczeniami,
 • zagwarantowanie, że wszystkie powierzchnie kontaktujące się z produktem mogą być mechanicznie oczyszczone oraz zdemontowane ręcznie do dokładnych kontroli.

Urządzenia i maszyny posiadające symbol 3-A zostały przebadane przez specjalistów z 3-A SSI pod względem spełnienia powyższych wymogów. Tym samym, symbol 3-A gwarantuje, że zawory, włazy lub inne urządzenia przeznaczone do kontaktu z żywnością, posiadają gładkie, dostępne i łatwe do usunięcia zanieczyszczeń powierzchnie, które są nietoksyczne, niechłonne i odporne na korozję. Dodatkowo symbol 3-A jest gwarancją, że powierzchnie, które mają kontakt z żywnością są całkowicie wolne od ołowiu.

 

3-A - logo

Kluczowe zalety wynikające ze stosowania urządzeń posiadających Symbol 3-A

Inwestując w sprzęt zaprojektowany zgodnie z normami 3-A, producent żywności dysponuje urządzeniami, który można łatwo rozebrać oraz wyczyścić.

 

Wybór sprzętu z symbolem 3-A daje producentowi żywności świadomość, że wszystkie potrzeby sanitarne są wystarczająco zaspokojone, a sam sprzęt został zaprojektowany do szybkiej kontroli i detekcji ewentualnych zanieczyszczeń. Tym samym proces kontroli czystości jest wyraźny i zapewnia utrzymanie najwyższych standardów higienicznych.

 

Produkcją sprzętu z symbolem 3-A zajmują się najbardziej doświadczeni i uznani producenci, którzy zachowują najwyższe standardy jakości w trakcie całego procesu produkcji. W praktyce gwarantuje to, że użytkownicy takiego sprzętu będą produkować bezpieczne produkty spożywcze przy niewielkim ryzyku zanieczyszczenia

 

Posiadanie sprzętu z symbolem 3-A zapewnia przewagę konkurencyjną i sprzyja zaufaniu do marki producenta żywności wśród konsumentów, gdyż spełnianie rygorystycznych norm higienicznych USDA i FDA oznacza, że każda żywność mająca kontakt ze specjalistycznym sprzętem z symbolem 3-A ma najmniejsze ryzyko skażenia. To nie tylko świetna inwestycja we własną firmę, ale także inwestycja w zdrowie klientów.

 

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności